Ruszają zapisy na nowy rok szkolny 2016/2017 – kliknij

Jeśli chcesz nauczyć się pływać tak by zostać ratownikiem to przyjdź do Nas na zajęcia; skorzystaj z wiedzy i umiejętności najlepszych trenerów, którzy są ratownikami z kilkunastoletnim stażem.

?DELFIN? to szkoła nauki i doskonalenia pływania oraz kształcenia  ratowników  wodnych  zorganizowana  pod patronatem  Stołecznego WOPR,   który jako stowarzyszenie będzie się starało pozyskać środki zewnętrzne by obniżyć koszty uczestnictwa młodzieży. 

Ponad 50-letnia istnienia ratownictwa wodnego w Polsce oraz wieloletnie działania stołecznych drużyn WOPR takich jak „Prawy Brzeg”, „Centrum Szkoleń Wodnych”, „Polonez” „Pałac Młodzieży” czy „Nowa Fala” pozwalają naszym instruktorom i trenerom na optymalny rozkład tematyczny zajęć.

 

Etap nauki i doskonalenia pływania

? Pierwszy etap to nauka podstawowych umiejętności pływackich, ćwiczenia kształtujące elementy techniki pływania, ćwiczenia wypornościowe i przygotowujące do leżenia na wodzie, elementy skoków do wody i nurkowania oraz  gry i zabawy w wodzie.

? Drugi etap obejmuje opanowanie standardowych technik pływania, skoków oraz nawrotów.

 

Etap nauki ratownictwa wodnego

 ? dla młodszych uczestników zajęcia łączące doskonalenie pływania z elementami ratownictwa wodnego czyli podstawy ratownictwa wodnego,

? dla starszych uczestników zajęcia z zakresu ratownictwa wodnego,

? dla najstarszych uczestników maturzystów i studentów posiadających już stopień ratownika zawodowego w myśl zasady ?trening czyni mistrza? oferujemy zajęcia podtrzymujące kondycję i umiejętności zawodowe z zakresu ratownictwa wodnego.

Dobór grup odbywać się będzie na podstawie wstępnych sprawdzianów umiejętności pływackich. Stała kontrola i  weryfikacja umiejętności na zajęciach pozwoli na optymalizację zajęć w zależności od stopnia zaawansowania.

Na wszystkich etapach zajęć odbywać się będą sprawdziany cząstkowe dające informacje jak postępuje nauka i doskonalenie elementów pływania, w jakim stopniu uczestnicy nabyli umiejętności praktyczne z zakresu ratownictwa wodnego. Sprawdziany okresowe udzielą odpowiedzi na jakim poziomie przygotowań jest uczestnik w stosunku do wymagań egzaminu końcowego wybranego modułu szkolenia z zakresu ratownictwa wodnego.

Zajęcia z zakresu wiedzy teoretycznej, poznanie innych specjalizacji wodnych, wyjazdy integrujące uczestników zajęć to tylko niektóre przykłady wspólnych działań planowanych w rocznym cyklu zajęć.

Trzecia forma to trening doskonalący specjalistyczne umiejętności ratownicze dla młodzieży posiadającej uprawnienia zawodowe.

 

Zajęcia

Proponowany układ zajęć to  2 x w tygodniu po 45? zajęć. Planujemy by cena za 1 zajęcia 45′ nie przekroczyła 20,- pln.

Zajęcia odbywać się będą na kilku obiektach:

Centrum – pływalnia Polonia ul. Konwiktorska, pływalnia Delfin ul.Grzybowska,

Wilanów – pływalnia ul. Gubinowska 28/30,

Mokotów – pływalnia ul. Barcelońska 8.

 

Kontakt i pytania na adresach

Nauka i doskonalenie pływania ? adres email: naukaidoskonalenie@wopr.warszawa.pl

Podstawy ratownictwa i ratownictwo wodne ? adres email: ratownictwowodne@wopr.warszawa.pl

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani tą nową formą zajęć proszę wysłać informacje zwrotną na wybrany adres email , byśmy mogli zorientować się w skali potrzeb doboru grup i zarezerwowania pływalni.

 

Zebrania organizacyjne – termin podamy w pierwszych dniach września

 

Serdecznie zapraszamy

Jakub Sekuła, Marek Chadaj